China (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

เฉิงตู-เล่อซาน-ง้อไบ๊-ลาซา

(THAI AIRWAYS + AIR CHINA 7 วัน)

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ธิเบตดินแดนแห่งพุทธศาสนาบนหลังคาโลก

View Programme

 
รายการที่ระบุนี้เป็นรายการตัวอย่างโดยคร่าวๆ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2164411, 02-2165780-2, 02-2165750-1 หรือ Email : info@mindvacation.net
ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะออกแบบและปรับเปลี่ยนการเดินทางตามความประเสงค์ของท่านผู้มีเกียรติ