Asia (เอเชีย)

สาธารณรัฐประชาชนจีน

(China)

ย้อนอารยธรรมมณฑลเสฉวน เมืองสวรรค์ในม่านหมอก ถิ่นกำเนิดหมีแพนด้า นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ สวิสฯ เมืองจีน

Tour Programme

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(Vietnam)

ท่องแดนมังกรอุษาอาคเณย์ สืบสานอารยธรรม แดนมรดกโลก

Tour Programme

เมียนมาร์

(Myanmar)

สัมผัสความมหัศจรรย์ เหนือลุ่มแม่น้ำอิระวดี ดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันเรืองรอง บนเส้นทางสายธรรม ชมงานพุทธศิลป์ สืบสานพระศาสนา

Tour Programme

ศรีลังกา

(Sri Lanka)

อายุบวร.....ศรีลังกา ตามรอยประวัติศาสตร์ พุทธศาสน์ พุทธศิลป์

Tour Programme