Vietnam (เวียดนาม)

ฮานอย-ฮาลองเบย์-เว้-ดานัง-
ฮอยอัน-โฮจิมินห์

(VIETNAM AIRLINES 6 วัน)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ท่องแดนมังกรอุษาอาคเณย์ สืบสานอารยธรรม แดนมรดกโลก

View PDF

 
รายการที่ระบุนี้เป็นรายการตัวอย่างโดยคร่าวๆ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2164411, 02-2165780-2, 02-2165750-1 หรือ Email : info@mindvacation.net
ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะออกแบบและปรับเปลี่ยนการเดินทางตามความประเสงค์ของท่านผู้มีเกียรติ