Sri Lanka (ศรีลังกา)

โคลัมโบ-อนุราธปุระ-โปโลนนาลุวะ-ดัมบุลลา-ยอดเขาสุมนกูฏ-แคนดี้

(SriLankan Airlines 7 วัน)

ศรีลังกา
กราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว สัมผัสพลังบุญ จากพลังการบูชา ด้วยพลังศรัทธา

View Programme

 
รายการที่ระบุนี้เป็นรายการตัวอย่างโดยคร่าวๆ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2164411, 02-2165780-2, 02-2165750-1 หรือ Email : info@mindvacation.net
ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะออกแบบและปรับเปลี่ยนการเดินทางตามความประเสงค์ของท่านผู้มีเกียรติ