โคลัมโบ-อนุราธปุระ-โปโลนนาลุวะ-ดัมบุลลา-ยอดเขาสุมนกูฏ-แคนดี้

SRILANKA-7D-1 SRILANKA-7D-2 SRILANKA-7D-3 SRILANKA-7D-4 SRILANKA-7D-5 SRILANKA-7D-6