สังเวชนียสถาน 2 ตำบล + ถ้ำอชันต้า-เอลโลร่า

2HOLYSITE-AI-7D-1 2HOLYSITE-AI-7D-2 2HOLYSITE-AI-7D-3 2HOLYSITE-AI-7D-4 2HOLYSITE-AI-7D-5 2HOLYSITE-AI-7D-6 2HOLYSITE-AI-7D-7 2HOLYSITE-AI-7D-8