สังเวชนียสถาน 4 ตำบล + อัคระ(ทัชมาฮาล)-เดลลี

4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-1 4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-2 4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-3 4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-4 4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-5 4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-6 4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-7 4HOLYSITE-AIR-INDIA-10D-8