ตามรอยมหาภารตะ มัทราส (เชนไน)-กาญจีปุรัม-มหาพลีปุรัม

INDIA-south-5D-TG-1 INDIA-south-5D-TG-2 INDIA-south-5D-TG-3 INDIA-south-5D-TG-4 INDIA-south-5D-TG-6 INDIA-south-5D-TG-7