เตหะราน-ชาลูซ-แคสเปี้ยน-ราชท์-ชีราซ-วาคีล-เปอร์ซีโปลิส-อีสฟาฮาน-คาซาน

Iran-10D-1 Iran-10D-2 Iran-10D-3 Iran-10D-4 Iran-10D-5 Iran-10D-6 Iran-10D-7 Iran-10D-8 Iran-10D-9