New Zealand (นิวซีแลนด์)

ทะเลสาบเทคาโป-เม้าท์คุก-ควีนส์ทาวน์-แอร์โร่ว์ทาวน์-ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิร์ช

(Singapore Airlines 6 วัน)

นิวซีแลนด์
ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช และทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ชมเมืองควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า พร้อมชิมกุ้งมังกร

View Programme

 
รายการที่ระบุนี้เป็นรายการตัวอย่างโดยคร่าวๆ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2164411, 02-2165780-2, 02-2165750-1 หรือ Email : info@mindvacation.net
ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะออกแบบและปรับเปลี่ยนการเดินทางตามความประเสงค์ของท่านผู้มีเกียรติ