Jordan (จอร์แดน)

อัมมาน-เจราส-นครเปตรา-เดดซี

(ROYAL JORDANIAN AIRLINES 7 วัน)

จอร์แดน
เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาม และความเป็นมากว่า 6,000 ปี ผสมผสานความลงตัวของ อารยะธรรมยุคเก่า และความทันสมัยของโลกปัจจุบันอย่างลงตัว

View Programme

 
รายการที่ระบุนี้เป็นรายการตัวอย่างโดยคร่าวๆ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2164411, 02-2165780-2, 02-2165750-1 หรือ Email : info@mindvacation.net
ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะออกแบบและปรับเปลี่ยนการเดินทางตามความประเสงค์ของท่านผู้มีเกียรติ